ឱកាស​ទទួល​បាន​ថ្លៃ​ឧបត្ថម្ភ​ធ្វើដំណើរ និង​ស្នាក់នៅ BarCamp Angkor 2013

ដោយ​មាន​ការ​ឧបត្ថម្ត​ពី ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ដើម្បី​ផ្ដល់ឱកាស​ដល់​អ្នកចូលរួម​​មកពី​បណ្ដា​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល សិស្សនិស្សិត អ្នក​អាជីព​ដែល​មិន​មាន​ទី​លំនៅ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប​ឲ្យ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី BarCamp Angkor 2013 កម្មវិធី​យើង​នឹង​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស អ្នកចូលរួម​ចំនួន ២០០នាក់ ។

 

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​បំពេញពាក្យ​ស្នើសុំ​ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ស្នាក់នៅ

 

លក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការ​ចូលរួម នឹង​ស្នើសុំ​ការ​ឧបត្ថម្ភថ្លៃ​ធ្វើដំណើរ និង​ការ​ស្នាក់នៅ

 • ជា​សិស្ស/និស្សិត វិទ្យាល័យ និង​មហាវិទ្យាល័យ ជា​អ្នក​អាជីព​វ័យក្មេង​នៅ​តាម​បណ្ដា​ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នានា (និង​ត្រូវ​មាន​អាយុពី ១៥ ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ)
 • មាន​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ការ​រចនា​ច្នៃប្រឌិត និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម
 • មាន​ឆន្ទៈ​ចូលរួម និង​ចែករំលែក ក្នុង​កម្មវិធី​សង្គម ជាពិសេស​ចូលរួម​ធ្វើឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នៅ​សហគមន៍​នៃ​អ្នកប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា​នៅ​កម្ពុជា
 • អាច​ចូលរួម​កម្មវិធី​បារខែម​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ពីថ្ងៃ ២២ ដល់ ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣
 • អាច​ចំណាយ​ថ្លៃ​អាហារ​ដោយ​ខ្លួនឯង (កម្មវិធី​អាហារ​ពេលល្ងាច – Networking Night ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ ជា​បន្ទុក​របស់​អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី​បារខែម​អង្គរ)
 • ប្រើប្រាស់ Social Media ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា Blog, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ នឹង​ចែកចាយ​បន្ត អំពី​ព័ត៌មាន​កម្មវិធី បារខែម អង្គរ ២០១៣ ដល់​មិត្តភ័ក្ដិ និង​បណ្ដាញ​ខ្លួន

ចំណាំ ៖ ឯកសារ​ស្នើសុំ​នេះ​គឺ​សម្រាប់​តែ​អ្នកចូលរួម​ដែល​មិនមែន​ជា​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ ។

 • ការ​ចំណាយ​លើ​ថ្លៃ​ធ្វើដំណើរ និង​សណ្ឋាគារ​ស្នាក់​នៅ​ជា​បន្ទុក​របស់​អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី​បារខែម
 • បន្ទាប់​ពី​ការ​ចូលរួម អ្នក​នឹង​ក្លាយ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សហគមន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៅ​កម្ពុជា

ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ទំនាក់ទំនង

 • លោក បេ ចន្ត្រា          ប្រធានគណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម          ទូរស័ព្ទ៖012 316 781
 • លោក ជី សុផាត         សមាជិក​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម         ទូរស័ព្ទ៖089 452 523
 • លោក អេង វណ្ណៈ        សមាជិក​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម         ទូរស័ព្ទ៖012 305 031

ផុត​កំណត់​ឈប់​ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស និង​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣

What’s Your Topic to Talk at BarCamp Angkor 2013?

ARE YOU A SPEAKER? WILL YOU HAVE SOMETHING TO TALK & SHOW AT BARCAMP ANGKOR 2013 IN SIEM REAP?

Please submit your topics for talk/present at BarCamp Angkor in Siem Reap by 10 February 2013. We will selected topics and put into agenda by 15 February 2013.

 PLEASE CLICK this LINK to FILL the TOPIC FORM!

The topics that get more votes, likes, G+ will be selected. There will be around 60 topics selected to put in schedule/agenda.
NOTE: Some topics will be decide by our BarCamp Cambodia committee.

A hundred joined mini-BarCamp Angkor

The first mini-BarCamp Angkor was held on 12-January-2013 at University of South East Asia with a hundred participants. This event was open by Mr. Ros Bunthy, Vice-President of USEA and Mr. Be Chantra organizer of BarCamp. The aim of mini-BarCamp Angkor was to promote BarCamp Angkor 2013.

First mini-BarCamp Angkor – Take place at USEA

WHAT: mini-BarCamp Angkor
THEME : Empowering University Students Through Technology
WHEN : 12 January, 2013 from 2:00PM – 4:30PM
WHERE : USEA (University of South East Asia), In front of Angkor High School, Siem Reap

WHO SHOULD ATTEND:
Everyone who interest on Social Media, Self-Branding, services/products promotion, Android Smart Phone and Khmer Unicode. Continue reading

Volunteer Opportunity Open for University/High School Student

Dear All,

BarCamp Angkor is a community driven event organized by local organizers and volunteers in Siem Reap town under supervision of BarCamp Cambodia committee. We depend on the energy of our volunteers and without them BarCamp just wouldn’t happen.

The volunteers will help set up chairs and tables in the conference hall and session rooms, hang signs, & pack the goodies bags on 22nd February 2013 from 9:30AM.

We’ll need a healthy helping of volunteers to make the event run smoothly: Continue reading