បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​ដំណក​ឃ្លា​មើល​មិន​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Libre Office និង​ការប្រើប្រាស់​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​តាមរយៈ Google WebFonts

Topic – បច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ដំណកឃ្លាមើលមិនឃើញនៅក្នុងកម្មវិធី Libre Office និងការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរតាមរយៈ Google Webfonts

អ៊ុជ-សារ៉ាត់

Speaker’s Name – អ៊ុជ សារ៉ាត់(សមាជិកស្ថាបនិកសមាគមភាសាខ្មែរនិងបច្ចេកវិទ្យា)

Summary – ការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប មិនមែនជារបកគំហើញថ្មីនោះឡើយ ក៏ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​នៅ​​​ចោទ​ជា​បញ្ហានោះ គឺការប្រើប្រាស់មិនសមប្រកបអោយអស់លទ្ធភាព​ ដែលអាចប្រើបាន។ ផងនោះដែរដោយ​សង្កេត​ឃើញ​​ថា​មានចំនុចគន្លឹះមួយចំនួន ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវពុម្ពអក្សរខ្មែរយើង ដើម្បីវាយ​បង្កើត​ជា​សំណៅ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​​ ទើបសមាជិក​ នៃសមាគមភាសាខ្មែរនិងបច្ចេកវិទ្យា​ចូលរួមចំណែក​ចែករំែលកនូវ បទពិសោធន៍​ក៏ដូចជា​បច្ចេកទេស​ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរ Unicode ដោយឈរលើចំនុចដូចខាងក្រោម៖ – វិធីសាស្រ្ត​ វាយអក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីការិយាល័យ Libre Office​ តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់ដំណកឃ្លាមើលមិន​ឃើញ – ណែនាំអំពី Google Webfonts – របៀបបង្កប់ពុម្ពអក្សរខ្មែរជាមួយគេហទំព័រ សម្រាប់ការបង្ហាញជាខេមរៈភាសា

About the Speaker – អ៊ុជ សារ៉ាត់ គឺជាសាមាជិកស្ថាបនិកនៃ សមាគមភាសាខ្មែរនិងបច្ចេកវិទ្យា។ ខណៈដែលចូលរួមសកម្មភាពរបស់​សមាគម​ទាក់ទងនឹង​ការជម្រុញ អភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជា​​សកម្មភាពនានាក្នុងគោលដៅដើម្បីអោយកំណើន​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរក្នុងវិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​មាន​ការលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់​ សារ៉ាត់​ ក៏ជា​និស្សិត​ត្រៀម​បញ្ចប់​ថ្នាក់​​បរិញ្ញាប័ត្រជំនាញវិស្វកម្ម Software នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Language for Presentation – Khmer
Time to present – on morning of 23rd

This entry was posted in Uncategorized by Sophat Chy. Bookmark the permalink.

About Sophat Chy

Sophat was from Banteay Mean Chey province. He had involved with several youth activities also social acidity since 2006 during studied at High School & University. Currently, he is a leader of Open Event and Administrator at AnajakIT also Web Author at (http://it4ug.net/). He used to worked as a librarian at Mean Chey University. He is one of the BarCamp Phnom Penh 2012 organizer,and volunteer of BlogFest Asia 2012 and Angkor Youth Camp 2012.